• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมผู้ประกอบการ OTOPมอบผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้สาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่

                วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รับมอบผลิตภัณฑ์ OTOP จากบริษัทโอทอปเทรดเดอร์นครปฐม จำกัด และผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่สนับสนุนเพื่อให้จังหวัดนครปฐมมอบให้กับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม 10 แห่ง ตามโครงการเทรดเดอร์ นครปฐมร่วมใจ ต้านภัย COVID -19  โดยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ1-3 ดาว มียอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้มีการจัดตั้งและพัฒนาโอทอปเทรดเดอร์เพื่อเป็นตัวแทนในการรวบรวมและจำหน่ายสินค้า OTOP ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ยังไม่มีศักยภาพทางการตลาด

                สำหรับโครงการเทรดเดอร์ นครปฐมร่วมใจ ต้านภัย COVID -19 ในครั้งนี้  ได้มอบผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 21 รายการ ประกอบด้วย กล้วยอบกรอบ ขนม หน้ากากผ้า มะพร้าวกรอบ หมูแท่ง ธัญพืช ผลไม้สด เจลล้างมือ และอื่นๆ รวมเป็นเงิน 515,510 บาท ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวของคุณบริษัทโอทอปเทรดเดอร์นครปฐม จำกัด และผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการนำไปใช้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่อไป