• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

                วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานวางพานพุ่ม จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากทุกภาคส่วน หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

                วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกา ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี การค้าขายนานาประเทศ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านการศึกษา และอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยเหตุนี้ ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาล และประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย