• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมชี้แจงโรงพยาบาลบางเลนไม่ได้ปิดให้บริการ

                วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์ COVID-19 นครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายแพทย์ชัช จันทร์งาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ออกมาชี้แจงว่าโรงพยาบาลบางเลนไม่ได้ปิดให้บริการ  สืบเนื่องจากการที่มีข่าวทางโซเชียลมีเดีย และทางข่าวทั่วไปว่าโรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม ปิดให้บริการนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ขอชี้แจงให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยปอดอักเสบมาใช้บริการที่โรงพยาบาลบางเลน โดยไม่ทราบมาก่อนว่าตัวเองติดเชื้อ COVID-19 ทำให้มีบุคลากรของโรงพยาบาลบางเลน ประกอบด้วยแพทย์ 2 คน พยาบาล 10 คน และเจ้าหน้าที่ทั่วไป 7 คน มีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรค ดังนั้นทางโรงพยาบาลบางเลน จึงได้ปรับการให้บริการสำหรับประชาชนชาวอำเภอบางเลน ดังนี้ กรณีคนไข้อุบัติเหตุฉุกเฉิน ยังสามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลบางเลนได้  ส่วนคนไข้ทั่วไปซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกสามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และสามารถใช้บริการที่โรงบาลใกล้เคียงกัน ประกอบด้วยโรงพยาบาลกำแพงแสน และโรงพยาบาลดอนตูมได้  สำหรับคนไข้คลอดเมื่อท่านเดินทางไปที่โรงพยาบาลบางเลน จะมีการให้ส่งตัวท่านไปทำการคลอดที่โรงพยาบาลกำแพงแสน และกรณีที่เป็นคนไข้ที่มารับบริการตามปกติสามารถรับบริการได้ แต่หากจำเป็นจะต้องรับไว้รักษาตัวภายใน ทางโรงพยาบาลบางเลนจะส่งท่านไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกำแพงแสน

                จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลบางเลน ยังดำเนินการให้บริการตามปกติ เพียงแต่ปรับรูปแบบการให้บริการ เพราะฉะนั้นประชาชนชาวอำเภอบางเลนทุกคนยังได้รับบริการเหมือนเดิม แต่อาจมีความไม่สะดวกอยู่บ้าง ในการที่จะต้องไปรับบริการเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลในอำเภออื่นเท่านั้น

                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า โรงพยาบาลบางเลนไม่ได้ปิดบริการ ท่านยังสามารถใช้บริการได้ตามที่แจ้งไปเบื้องต้น  เพราะฉะนั้นประชาชนชาวอำเภอบางเลนทุกคน ยังสามารถใช้บริการด้านสาธารณสุขได้เหมือนเดิม สำหรับกรณีผู้ป่วยนอกท่านสามารถรับยาได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่อยู่ใกล้บ้านท่าน ซึ่งเห็นว่าเป็นการอำนวยความสะดวกได้มากขี้น ซึ่งทุกโรงพยาบาลอื่นๆก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกันนี้  ส่วนกรณีที่ท่านมีอาการป่วยหนักหรืออุบัติเหตุ สามารถมารับบริการเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินได้ที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์  065- 9402374  หรืองานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบางเลน หมายเลข  034-391126, 034-391129