• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมชี้แจงสถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม ประจำวันที่ 30 มี.ค.63 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด15 ราย

                วันที่ 30  มีนาคม 2563 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ร่วมชี้แจงถึงสถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม ตลอดจนแนวทางรวมถึงมาตรการในการป้องกัน

                นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ Covid- 19 จ.นครปฐม มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 15 ราย กลับบ้านแล้ว 4 ราย ส่วนอีก 11 รายกำลังรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการดีขึ้นโดยลำดับ และขณะนี้มีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 5 ราย โดยผู้ป่วยสะสมทั้ง 15 ราย แยกเป็นได้รับเชื้อกลับมาจากต่างประเทศ 2 ราย ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 9 ราย สถานบันเทิง 1 ราย และสนามมวย 3 ราย

                ในส่วนผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย  คือรายที่ 15 หญิง อายุ 56 ปี อาศัยอยู่ ต.บางภาษี อ.บางเลน ติดเชื้อจากการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่รักษานอกเขตจังหวัดนครปฐม และเข้ารักษาในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลนครปฐม ทั้งนี้ผู้ป่วยรายใหม่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่ ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐมเป็นการถาวร ปกติอาศัยอยู่กับลูกเขย ลูกสาวที่ กทม. และเมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 มีอาการไอ มีโรคทางปอดได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลบางเลนเนื่องจากมาใช้สิทธิการรักษาตามทะเบียนบ้าน  จากการซักถามประวัติไม่ได้แจ้งว่ามีประวัติไปสัมผัสผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด จากนั้นมารับทราบวันที่ 28 มี.ค.63 ช่วงบ่ายจากลูกสาวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยรายที่ 15 มีการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ซึ่งรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ และวันที่ 29 มี.ค. 63 ทางโรงพยาบาลบางเลนได้ส่งตรวจเพื่อเชื้อและทราบผลว่าติดเชื้อ Covid-19 และได้ส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม

                จากผลกระทบการที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ทำให้ขณะนี้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ 24 คน ซึ่งเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่รวม 22 คน แบ่งเป็นหมอ 2 คน พยาบาล 13 และ เจ้าหน้าที่ 7 คน รวมเป็น 22 คน กลายเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15 และได้สั่งการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยข้างเคียงที่อยู่เตียงข้างอีก 2 ราย ทางโรงพยาบาลจะทำการตรวจหาเชื้อเพื่อทราบผลต่อไป

                ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลบางเลนได้ดำเนินการฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความจำเป็นที่จะต้องปิดให้บริการผู้ป่วยนอก และเปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น สำหรับผู้ป่วยทั่วไปให้ติดต่อรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลของท่าน หรือรับบริการโรงพยาบาลข้างเคียงไปก่อน และผู้ป่วยเรื้อรังทางโรงบาลได้ประสานให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน โทร 034-391129 หรือรับยาทางไปรษณีย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย และเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคต่อไป ....รักหมอ ขออย่าปกปิดข้อมูล