• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันตั้งหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน

                วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจจุดคัดกรองและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ทีมสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันตั้งหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน และอำเภอบางเลน เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร รวมถึงเฝ้าระวังสังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยมีผลไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

                ในส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งด่านตรวจคัดกรองตลอด 24 ชั่วโมง โดยจุดที่ 1 บริเวณแขวงการทาง ท่าตำหนัก ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้าจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี จุดที่ 2 ถนนเพชรเกษม เขตติดต่ออำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ขาเข้าจังหวัดนครปฐม จุดที่ 3 หน้าสถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน ถนนมาลัยแมน ขาเข้าจังหวัดนครปฐม และจุดที่ 4 ถนนบางเลน-นพวงศ์ อำเภอบางเลน ขาเข้าจังหวัดนครปฐม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดไข้ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางใช้หน้ากากอนามัย รวมถึงสอบถามประวัติการเดินทาง นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำกับผู้ขับรถโดยสารให้จัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออีกด้วย

                สำหรับสถานการณ์ Covid- 19 จังหวัดนครปฐม ล่าสุด มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 15 ราย กลับบ้านแล้ว 4 ราย ส่วนอีก 11 รายกำลังรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการดีขึ้นโดยลำดับ และขณะนี้มีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 5 ราย