• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กรมโยธาฯ เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวา

                วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ปลัดอำเภอสามพราน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างเร่งด่วน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ส่งเรือสายพานลำเลียงมาร่วมดำเนินการบริเวณวัดบางช้างเหนือด้วย จำนวน 1 ลำ ซึ่งการกำจัดผักตบชวาจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน คาดว่าจะสามารถกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน ได้กว่า 10,000 ตัน และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ใช้การสัญจรทางน้ำได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม

                ด้าน นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเรือดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอยู่ในแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยมีสถานีกั้นทุ่นดักผักตบชวา จำนวน 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จุดที่ 2 บริเวณสะพานวัดบางไผ่นารถ จุดที่ 3 บริเวณสะพานบางเลน จุดที่ 4 บริเวณสะพานวัดบางพระ จุดที่ 5 บริเวณหน้าวัดดอนหวาย และจุดที่ 6 บริเวณหน้าวัดบางช้างเหนือ จ.นครปฐม และมีเรือดำเนินการจำนวน 11 ลำ ประกอบไปด้วย รถแบคโฮบนพอนทูน 4 ลำ เรือสายพานลำเลียง 6 ลำ เรือตักขนาดเล็ก 1 ลำ

                สำหรับในพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม มีเรือดำเนินการอยู่จำนวน 9 ลำ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสามพราน 5 ลำ อำเภอนครชัยศรี 2 ลำ แต่ด้วยปริมาณของผักตบที่มีจำนวนมากทำให้มีผักตบชวาล้นออกจากสถานีและไหลไปตามกระแสน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นอย่างมาก จึงได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพบว่าผักตบชวาจะลอยมาตามสภาวะน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติ ช่วงน้ำลงผักตบชวาจะไหลลงปากอ่าว แต่พอน้ำขึ้นผักตบชวาจะไหลกลับมาที่เดิม และยิ่งช่วงฤดูร้อนผักตบชวาจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะเร่งแก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว