• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์

                วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงข่าว จัดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดนครปฐม, รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี, ผู้ดูแลพระราชวังสนามจันทร์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และนายกสมาคมแคทรียาแห่งประเทศไทย โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  11 – 17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น. ณ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเผยแพร่ศักยภาพสินค้าเกษตร กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครปฐม มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 709,400 ไร่ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว กล้วยไม้ ไม้ผล และพืชผัก โดยพืชที่สร้างรายได้หลักให้จังหวัดนครปฐมกว่า 2,820 ล้านบาท/ปี ได้แก่ กล้วยไม้ พืชผัก และส้มโอ และการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ

                สำหรับกิจกรรมภายในงาน มหกรรมเกษตรปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์ จะประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักผลไม้ อีกทั้งการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การจัดนิทรรศการด้านเกษตรปลอดภัย ตลอดจนชมความงดงามของเหล่ากล้วยไม้นานาพันธุ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ อีกมากมายที่จะนำมาจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีในสวน ที่จะมาบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยผู้ร่วมงานสามารถแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อเก็บภาพความประทับใจภายในงาน และร่วมช็อป ชม ชิม กับผลผลิตทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP อีกมาย