• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม สมเด็จพระสังฆราชฯเสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 2562

                วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ 2 ประจำปี 2561 และงวดที่ 3 ประจำปี 2561 จำนวน 249 วัด ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี เจ้าคณะภาค 14 เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองนายกรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

                ซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวน 2 วัด ประกอบด้วย วัดศรีวังมน จังหวัดขอนแก่น และวัดยางคู่ จังหวัดราชบุรี ได้เข้ารับประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จากสมเด็จพระสังฆราชเป็นกรณีพิเศษแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัดที่เข้ารับประทานประกาศสำนักนากรัฐมนตรีฯ จำนวน 247 วัด

                ทั้งนี้ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา คือการขอพระราชกานพระบรมราชานุญาต เพื่อถวายที่ดินบริเวณนั้นให้เป็นสิทธิของสงฆ์ หมายถึงเขตแดนที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม ซึ่งคำว่า "วิสุง"แปลว่าต่างหาก "คาม" แปลว่า บ้าน การที่ต้องขอพระบรมราชานุญาต เพราะถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดิน การจะกระทำการใดๆบนแผ่นดินจึงต้องขอพระบรมราชานุญาตก่อน เมื่อมีพระบรมราชานุญาตพระราชทานที่ดินนั้นเป็นเขตพุทธวาสแก่หมู่สงฆ์แล้ว ที่ดินที่พระราชทานนั้นก็เป็นสิทธิ์ขาดของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทำการซื้อขาย จำหน่าย จ่ายโอนมิได้เด็ดขาด ถือเป็นเขตพุทธาวาส คือ เป็นอาวาสหรือเขตแดนของพระพุทธเจ้า และพระพุทธศาสนา หรือสิทธิของพระภิกษุสงฆ์โดยถูกต้องสมบูรณ์