• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

                วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณประตูน้ำพระพิมล ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและประชาชนปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 200,000 ตัว โดยนายชุมพล ทรัพย์วโรดม ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อันเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป