• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
เชิญอาหารสัตว์พระราชทานมอบให้แก่สถานสงเคราะห์สัตว์เกาะสุนัขพุทธมณฑล และบ้านรักหมาศาลายา ม.มหิดล

                วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.29 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารสัตว์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด ประกอบด้วยอาหารสุนัข และข้าวสาร ไปยังสถานสงเคราะห์เกาะสุนัขพุทธมณฑล และบ้านรักหมาศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปลัดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอพุทธมณฑล ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ข้าราชการ และจิตอาสาให้การต้อนรับ

                สำหรับสถานสงเคราะห์สัตว์เกาะสุนัขพุทธมณฑล มีสุนัขรวม 500 ตัว บนพื้นที่ 10 ไร่ และบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล มีสุนัข 100 ตัว ซึ่งสถานสงเคราะห์สัตว์ทั้ง 2 แห่ง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการ และสัตว์ด้อยโอกาส รวมทั้งมีความยินดีและเต็มใจที่จะถวายงานดูแลสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัดเหล่านี้ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม โดยจะสนองพระประสงค์นี้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป