• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณคลองเจดีย์บูชา หลังโรงงานน้ำพริกแม่ศรี ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนำจิตอาสากล่าวปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจ  โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์คูคลอง รวมถึงร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม คู คลองสาขาให้สะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

                ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กรมการสัตว์ทหารบก เทศบาลนครนครปฐม เรือนจำกลางนครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา 500 คน ร่วมกันพัฒนาคู คลอง เก็บวัชพืช ผักตบชวา รวมทั้งขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำ นอกจากนี้ได้ร่วมตัดแต่งกิ่งไม้  และหญ้าพื้นที่ริมคลองเจดีย์บูชา และบริเวณใกล้เคียงให้สวยงามอีกด้วย

                สำหรับคลองเจดีย์บูชา เป็นคลองสำคัญที่ถูกขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมาก รวมถึงใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในการไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 4 มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร