• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 55 ปี

                วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า วันที่ 1 มิถุนายน 2507 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 55 ปี และเป็นปีที่ 122 ของการจัดตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัย ทั้งนี้โรงเรียนได้ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อโรงเรียนราชวิทยาลัย ในอดีตที่ผ่านมาก่อนจะมาเป็นโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งบำเพ็ญกุศลให้กับครูเก่าและนักเรียนเก่าที่ล่วงลับไปแล้ว

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมเป็นประธานเชิญเข็มอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. วางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับหัวหน้าและรองหัวหน้านักเรียน จำนวน 69 คน นอกจากนี้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 30 ทุน ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงประจำโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน