• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯนครปฐม นำข้าราชการประชาชน ร่วมลงนามแสดงความอาลัยประธานองคมนตรี

                วันที่ 30 พ.ค. 62 ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครปฐม ส่วนต่อเติมใหม่ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ขณะที่ส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ได้ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 นอกจากนี้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมใจแต่งกายไว้ทุกข์ แด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

                 ซึ่งพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างของคนดีแห่งแผ่นดิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการสามารถร่วมลงนามแสดงความอาลัยได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ หรือสีขาว