• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม มอบเงินค่าเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

                เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  กรรมการบริหารบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ผู้ช่วยกรรมการบริษัทโรงหมี่ชอเฮ็ง จำกัด และรองประธานกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยางโอตานิ จำกัด มอบเงินค่าเหรียญรางวัลนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ให้แก่นักกีฬา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม 41 ราย และมอบเงินให้กับผู้ฝึกสอน 3 ราย โดยจังหวัดนครปฐม ได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนักกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้รับเหรียญรางวัลเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ โดยได้รับ 16 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 23 เหรียญมองแดง รวมเป็นเงินค่าเหรียญรางวัลนักกีฬาทั้งสิ้น 368,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม