• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา

                วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครปฐม เป็น 1 ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเครื่องราชสักการะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

                ทั้งนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการีแล้ว พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1.พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 2.พระพุทธชนิราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 3.พระมหาธาตุ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 4.พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพนู 5.พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม 6.พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7.พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 8.พระธาตุ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 9.พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร แลt 10.พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี