• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม ปล่อยขบวนรถที่นำประชาชนเดินทางร่วมเข้าเฝ้าละอองทุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร

                วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดให้เป็นสถานที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. โดยเมื่อเวลา 13.00 น.ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนครปฐม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมปล่อยขบวนรถบัส 25 คัน ที่นำประชาชนทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดนครปฐม กว่า 1000 คน เดินทางไปร่วมเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งมีบริการอาหาร น้ำดื่มให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมเข้าเฝ้าละอองทุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครในครั้งนี้ด้วย 

                นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่จังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ที่นำประชาชนเดินทางไปร่วมเข้าเฝ้าละอองทุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร โดยรถทุกคันมีการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ เช่น ใบอนุญาตขับรถ และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเดินทางต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางไปร่วมเข้าเฝ้าละอองทุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.