• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้อง กลองระฆัง และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

                วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสารับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ นั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง  โดยมีพระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา ผู้นำศาสนาคริสต์สวดอธิษฐานพร และอิหม่ามสวดดูอาร์ถวายพระพร

                ต่อมาในเวลา 13.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562