• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 89 รูป

                วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 89 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตนเอง ครอบครัวอีกด้วย

                ทั้งนี้ เมื่อนาคอุปสมบทเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเรียบร้อยแล้ว จะเดินทางไปศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างสูงยิ่งแก่ผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าว