• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

                วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้เป็นสถานที่ถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งใช้เลข 10 ไทย ประกอบเป็นรูปแบบที่มีความแตกต่างจากซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่เคยมีมาในอดีต ตรงกลางระหว่างเลข 1 และเลข 0 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำพระราชพิธี พร้อมอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมาภิไธย และชุดสักการะต่างๆ ด้านข้างประกอบด้วยธงชาติ และธงประจำพระองค์ กำหนดให้บันไดอยู่บริเวณตรงกลาง เพื่อให้เกิดความสง่างามขณะประกอบพิธี อีกทั้งบริเวณพื้นที่จัดงานได้ติดตั้งเตนท์ขนาดใหญ่พร้อมผูกผ้าประดับด้วยสีเหลือง - ขาว และประดับไฟอย่างสวยงาม

                ขณะที่ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ พร้อมทาสีทางเท้า และตีเส้นจราจร บริเวณรอบศาลากลางจังหวัด เพื่อให้การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

                ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 07.00 น. จะมีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 69 รูป เวลา 10.09 น. พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ณ บริเวณศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 5 พฤษภาคม พิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ และในวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม

                จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า แต่งกายชุดสีเหลือง ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน