• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ต้นไม้ประจำจังหวัด

  • ชื่อพรรณไม้ : จัน

  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros decandra lour

  • ชื่อวงศ์ : EBENACEAE

  • ชื่ออื่น : จัน, อิน, จันอินจันโอ, จันลูกหอม, จันขาว เป็นต้น